Ústav; zakladatelské právní jednání; forma; veřejná listina; notářský zápis, § 309 odst. 4 zák. č. 89/2012 Sb., § 402 zák. č. 89/2012 Sb., § 405 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 418 zák. č. 89/2012 Sb., § 3026 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 123 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 122 zák. č. 89/2012 Sb.

5. 12. 2017
Pro zakladatelské právní jednání ústavu postačuje písemná forma.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 29 Cdo 4197/2015, ECLI:CZ:NS:2017:29.CDO.4197.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém usnesení zabýval jím doposud neřešenou otázkou formy zakladatelského právního jednání ústavu, konkrétně tím, zda si zakladatelé vystačí pouze s formou písemnou, nebo zda je třeba formy kvalifikovanější, veřejné listiny.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. 9. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 45/2018)