Uživatel práv průmyslového vlastnictví; průmyslové vlastnictví; zahraniční subjekt, § 2 odst. 1 zák. č. 221/2006 Sb.

3. 1. 2019
„Zvláštními právními předpisy“ podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv průmyslového vlastnictví, nejsou míněny jen české právní předpisy upravující práva průmyslového vlastnictví.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 12. 2017, sp. zn. 23 Cdo 1780/2017, ECLI:CZ:NS:2017:23.CDO.1780.2017.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v předmětném rozsudku vypořádal s otázkou výkladu ust. § 2 zák. č. 221/2006 Sb., konkrétně, zda je uživatelem práv průmyslového vlastnictví podle zmíněného ustanovení, který je oprávněn svým jménem tato práva vymáhat, pouze ten, kdo se stal jejich uživatelem podle českých právních předpisů, či též podle předpisů evropských nebo mezinárodních smluv.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 6. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 21/2019)