Vypořádání společného jmění manželů; prodej movité věci, § 714 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.

9. 8. 2019


Dojde-li k platnému prodeji věci tvořící součást společného jmění manželů za trvání manželství, je předmětem vypořádání společného jmění částka za prodej získaná, nikoliv tzv. obvyklá cena takové věci zjištěná ke dni zániku společného jmění.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2018, sp. zn. 22 Cdo 3457/2018, ECLI:CZ:NS:2018:22.CDO.3457.2018.1)

Anotace:
Soud prvního stupně v rámci vypořádání zaniklého společného jmění manželů vypořádal cenu motocyklu, který žalobce za trvání manželství prodal bez souhlasu žalované. Žalobce koupil motocykl za trvání manželství za částku 120 000 Kč a následně jej prodal za částku 58 000 Kč. Ze znaleckého posudku bylo zjištěno, že obvyklá cena motocyklu činila 142 000 Kč. Motocykl byl v době prodeje nepojízdný, měl nefunkční motor. Žalobce tvrdil, že částku 58 000 Kč, za níž motocykl prodal, ponechal v místě společného bydliště manželů. Tuto skutečnost se mu však v řízení nepodařilo prokázat, a proto za prodej motocyklu utrženou částku při vypořádání společného jmění manželů soud započetl na podíl žalobce.

Odvolací soud konstatoval, že soud prvního stupně, aniž by hodnotil vyhotovený znalecký posudek na cenu motocyklu jako nesprávný či neúplný nebo by jej měl za nevěrohodný, nijak neodůvodnil, proč ze znaleckého posudku nevyšel. Odvolací soud měl závěry znaleckého posudku za správné a „nespatřil žádný důvod pro neužití tohoto důkazu“; proto shledal, že při stanovení výše vypořádacího podílu měla být zohledněna hodnota motocyklu podle závěru znaleckého posudku.

Nejvyšší soud se musel ve svém rozhodnutí vypořádat s otázkou, jakým způsobem se do vypořádání SJM promítne platný prodej věci tvořící součást SJM za trvání společného jmění.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. 5. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 96/2019)