Zajištěný věřitel; výtěžek zpeněžení; zajištění; zástavní právo; přihláška pohledávky, § 167 odst. 1 věta druhá IZ

3. 4. 2017

Pro pořadí uspokojení více zajištěných věřitelů z výtěžku zpeněžení téhož zajištění je ve smyslu ustanovení § 167 odst. 1 věty druhé insolvenčního zákona (ve znění účinném do 31. 12. 2013) rozhodující skutečná doba vzniku zástavního práva nebo doba vzniku zajištění, bez zřetele k tomu, že zajištěná pohledávka některého z nich byla předtím přezkoumána a zjištěna s uvedením chybného údaje o pozdější době vzniku zajištění v přihlášce pohledávky.(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2016, sen. zn. 29 NSCR 7/2014, ECLI:CZ:NS:2016:29.NSCR.7.2014.1)

Anotace:
Ve sledovaném usnesení Nejvyšší soud podal odpověď na otázku, zda v rozhodnutí o vydání výtěžku zpeněžení zajištěným věřitelům může insolvenční soud vyjít z jiného dne vzniku zajištění či vzniku zástavního práva, než je uveden v přihlášce (takto zjištěné) pohledávky zajištěného věřitele.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 12. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 76/2017)