(Bez anotace) Akcie, Akcie na jméno, Akcionář, Akciová společnost, Smlouva zástavní, Představenstvo, Cenné papíry, Zástavní právo, § 2 odst. 1 předpisu č. 134/2013 Sb., § 3 odst. 1 předpisu č. 134/2013 Sb., § 3 odst. 2 předpisu č. 134/2013 Sb., § 4 předpisu č. 134/2013 Sb., § 5 odst. 1 předpisu č. 134/2013 Sb., § 5 odst. 2 předpisu č. 134/2013 Sb.

15. 4. 2019


Akcie, Akcie na jméno, Akcionář, Akciová společnost, Smlouva zástavní, Představenstvo, Cenné papíry, Zástavní právo, § 2 odst. 1 předpisu č. 134/2013 Sb., § 3 odst. 1 předpisu č. 134/2013 Sb., § 3 odst. 2 předpisu č. 134/2013 Sb., § 4 předpisu č. 134/2013 Sb., § 5 odst. 1 předpisu č. 134/2013 Sb., § 5 odst. 2 předpisu č. 134/2013 Sb., § 8 bod 2 předpisu č. 134/2013 Sb., § 155 obch. zák. ve znění od 30. 06. 2013, § 263 odst. 2 předpisu č. 90/2012 Sb.

Sankce spočívající ve ztrátě oprávnění vykonávat práva spojená s akciemi, které akcionáři do 30. 6. 2014 nepředložili k vyznačení nezbytných údajů nebo k výměně za nové akcie na jméno ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., nastoupí bez ohledu na to, kdy (popřípadě zda vůbec) společnost vyzvala akcionáře, aby jí akcie předložili, respektive na to, jakou lhůtu jim k tomu společnost stanovila.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2018, sp. zn. 27 Cdo 1795/2018)