(Bez anotace) Byt, Manželství, Rodinná domácnost (o. z.), § 743 o. z., § 744 o. z., § 747 odst. 1 o. z.

12. 9. 2019


Byt, Manželství, Rodinná domácnost (o. z.), § 743 o. z., § 744 o. z., § 747 odst. 1 o. z.

Manžel, jemuž svědčí výhradní právo umožňující v domě nebo bytě bydlet, se nemůže zprostit ochrany bydlení druhého manžela (§ 747 odst. 1 o. z.) opuštěním rodinné domácnosti. Tímto jednostranným jednáním nezanikne právo bydlení druhého manžela vzniklé podle § 744 o. z., třebaže dům nebo byt přestanou být v důsledku zániku rodinné domácnosti obydlím manželů.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 1. 2019, sp. zn. 26 Cdo 3975/2017)