(Bez anotace) Insolvenční řízení, Uplatňování pohledávky, Odporovatelnost, Žaloba vylučovací (excindační), Vykonatelnost rozhodnutí, § 42a obč. zák., § 2 písm. g) IZ. ve znění od 01. 01. 2014 do 03. 01. 2019, § 5 písm. a) IZ., § 109 odst. 1 písm. a) IZ., § 109 odst. 1 písm. c) IZ. ve znění od 01. 01. 2014, § 109 odst. 4 IZ. ve znění od 01. 01. 2014, § 140a IZ. ve znění od 01. 01. 2014, § 140b IZ. ve znění od 01. 01. 2014, § 140c IZ. ve znění od 01. 01. 2014, § 141a IZ. ve znění od 01. 01. 2014, § 165 IZ. ve znění od 01. 01. 2014, § 173 IZ. ve znění od 01. 01. 2014, § 175 IZ., § 225 odst. 6 IZ., § 243 IZ., § 41 odst. 2 o. s. ř.

10. 9. 2020

Jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení na majetek osoby, v jejíž prospěch učinil dlužník neúčinný právní úkon dle § 42a zákona čl. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném do 31. prosince 2013, nebo které vznikl z odporovatelného úkonu dlužníka prospěch, může věřitel, který byl úspěšný s odpůrčí žalobou, své nároky vůči takové osobě (insolvenčnímu dlužníku) uplatnit v insolvenčním řízení pouze přihláškou pohledávky. Jde o nezajištěnou pohledávku, jejíž výše odpovídá peněžité náhradě za majetek ušlý z majetku (obligačního) dlužníka.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 12. 2019, sen. zn. 29 ICdo 171/2017)