(Bez anotace) Jistota, § 11 předpisu č. 91/2012 Sb., § 100 odst. 2 o. s. ř., § 2 předpisu č. 202/2012 Sb., § 4 předpisu č. 202/2012 Sb.

14. 11. 2019

První soudem nařízené setkání se zapsaným mediátorem, při němž nedojde k uzavření smlouvy o provedení mediace, není procesním úkonem účastníků ve smyslu § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 91/2012 Sb.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 04. 2019, sp. zn. 32 Cdo 594/2019)