(Bez anotace) Náhrada škody, Promlčení, § 74 předpisu č. 458/2000 Sb., § 106 odst. 2 obč. zák.

12. 9. 2019


Náhrada škody, Promlčení, § 74 předpisu č. 458/2000 Sb., § 106 odst. 2 obč. zák.

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším srozuměna s neoprávněností svého počínání i se způsobením škody dodavateli (nepřímý úmysl). Nárok na náhradu za neoprávněný odběr plynu se tak promlčuje v objektivní desetileté promlčecí době (§ 106 odst. 2 obč. zák.).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2018, sp. zn. 25 Cdo 3009/2017)