(Bez anotace) Nájem bytu, Výpověď z nájmu bytu, § 2290 o. z., § 243d písm. a) o. s. ř. ve znění do 29. 09. 2017

14. 6. 2019


Vypoví-li pronajímatel nájem bytu z jiných než zákonem stanovených důvodů, jde o výpověď neoprávněnou, nikoliv neplatnou; její neoprávněnost musí nájemce uplatnit žalobou podle § 2290 o. z.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 11. 2018, sp. zn. 26 Cdo 3328/2017)