(Bez anotace) Návrh na zahájení řízení, Správa daní a poplatků, Veřejný rejstřík (zápis & výmaz) (o. z.), Likvidace právnické osoby (o. z.), Zánik obchodní společnosti, § 82 předpisu č. 304/2013 Sb., § 238 odst. 1 předpisu č. 280/2009 Sb.

12. 9. 2019


Návrh na zahájení řízení, Správa daní a poplatků, Veřejný rejstřík (zápis & výmaz) (o. z.), Likvidace právnické osoby (o. z.), Zánik obchodní společnosti, § 82 předpisu č. 304/2013 Sb., § 238 odst. 1 předpisu č. 280/2009 Sb.

K návrhu na výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku podle § 82 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, není navrhovatel povinen předložit souhlas správce daně podle § 238 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu.
(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2019, sp. zn. 27 Cdo 2143/2017)