(Bez anotace) Odpovědnost státu za škodu, Nemajetková újma (o. z.), § 13 odst. 1 předpisu č. 82/1998 Sb., § 31a předpisu č. 82/1998 Sb., čl. 6 odst. 1 předpisu č. 209/1992 Sb.

14. 11. 2019

Doba, po kterou bylo posuzované trestní řízení proti obviněnému (nyní poškozenému) vedeno jako proti uprchlému, se nezapočítává do celkové délky trestního řízení pro úvahu o její přiměřenosti ve smyslu § 13 odst. 1 věty druhé a třetí zákona č. 82/1998 Sb. a § 31a odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 03. 2019, sp. zn. 30 Cdo 585/2017)