(Bez anotace) Odpovědnost státu za škodu, čl. 3 předpisu č. 209/1992 Sb., čl. 13 předpisu č. 209/1992 Sb., § 13 předpisu č. 82/1998 Sb.

15. 4. 2019


Odpovědnost státu za škodu, čl. 3 předpisu č. 209/1992 Sb., čl. 13 předpisu č. 209/1992 Sb., § 13 předpisu č. 82/1998 Sb.

K porušení zákazu nelidského a ponižujícího zacházení, zakotveného v čl. 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, podmínkami ve věznici při výkonu trestu odnětí svobody, které je třeba zkoumat v jejich souhrnu, dochází jen tehdy, jestliže utrpení nebo ponížení poškozeného přesáhne nezbytnou míru utrpení a ponížení spojenou s legitimním výkonem trestu.

Nemožnost vězně osprchovat se teplou vodou před soudním jednáním, ke kterému se má dostavit, uvedené intenzity nedosahuje v situaci, kdy měl vězeň přístup k tekoucí studené vodě ve své cele a jiné okolnosti, jež by nasvědčovaly porušení čl. 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, nebyly shledány.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2018, sp. zn. 30 Cdo 3784/2016)