(Bez anotace) Společenství vlastníků jednotek, § 1189 o. z., § 1194 o. z., § 2903 odst. 2 o. z.

4. 8. 2020

Společenství vlastníků jednotek je aktivně věcně legitimováno k podání žaloby k odvrácení hrozící újmy na společných částech domu podle § 2903 odst. 2 o. z.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 09. 2019, sp. zn. 26 Cdo 379/2019)