(Bez anotace) Společnost s ručením omezeným, Jednatel, Účastníci řízení, Jmenování, § 198 odst. 3 předpisu č. 90/2012 Sb., § 6 předpisu č. 292/2013 Sb., § 7 předpisu č. 292/2013 Sb., § 2 písm. e) předpisu č. 292/2013 Sb., § 85 písm. a) předpisu č. 292/2013 Sb.

16. 5. 2019


I. Řízení o jmenování jednatele společnosti s ručením omezeným podle § 198 odst. 3 z. o. k. je řízením ve statusové věci právnické osoby ve smyslu § 2 písm. e) z. ř. s., jež lze zahájit pouze na návrh; okruh účastníků se určí podle § 6 odst. 1 z. ř. s.

II. Další návrh na jmenování jednatele soudem, podaný osobou odlišnou od původního navrhovatele ohledně téže společnosti a téhož skutkového stavu před pravomocným skončením řízení o původním návrhu, je nutno považovat za přistoupení do řízení zahájeného tímto původním návrhem.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2018, sp. zn. 27 Cdo 1875/2018)