(Bez anotace) Uznání cizích rozhodnutí, čl. 32 Nařízení (ES) č. 44/2001, čl. 38 Nařízení (ES) č. 44/2001

14. 6. 2019


Výrok o nařízení exekuce podle cizozemského rozhodnutí vydaný soudem jiného členského státu Evropské unie nelze prohlásit vykonatelným na území České republiky.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 12. 2018, sp. zn. 20 Cdo 3689/2018)