(Bez anotace) Výpověď z pracovního poměru, § 50 odst. 1 předpisu č. 262/2006 Sb., § 20 odst. 3 předpisu č. 262/2006 Sb., § 40 odst. 3 předpisu č. 262/2006 Sb., § 1a odst. 1 písm. a) předpisu č. 262/2006 Sb.

11. 12. 2019

Nahrazení vlastnoručního podpisu zaměstnavatele na výpovědi z pracovního poměru mechanickými prostředky není přípustné.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2018, sp. zn. 21 Cdo 682/2018)