(Bez anotace) Důvod dovolání, že bylo vedeno trestní stíhání, ač bylo nepřípustné, Řízení o odvolání, § 265b odst. 1 písm. e), § 253 odst. 1, § 11 odst. 1 písm. h) tr. ř.

27. 6. 2019

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. e) tr. ř. naplňuje i vedení trestního stíhání poté, co odvolací soud nesprávně nezamítl opožděně podané odvolání podle § 253 odst. 1 tr. ř., ale zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2018, sp. zn. 3 Tdo 966/2018)