(Bez anotace) Řízení o stížnosti pro porušení zákona, § 266 odst. 1, § 267 odst. 1 tr. ř.

29. 10. 2019


Stížnost pro porušení zákona podaná jen proti odůvodnění pravomocného rozhodnutí soudu nebo státního zástupce není přípustná.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 4. 2019, sp. zn. 8 Tz 46/2018)