(Bez anotace) Vydírání, § 175 odst. 1, odst. 2 písm. d) tr. zákoníku

27. 6. 2019

Pokud pachatel nejprve způsobil poškozenému značnou škodu a následně se vůči němu dopustil vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku, pak tato škoda není v příčinné souvislosti s vydíráním, a proto není naplněna okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby uvedená v § 175 odst. 2 písm. d) tr. zákoníku.(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 10. 2018, sp. zn. 8 Tdo 1154/2018)