Konference „Omezení svéprávnosti nově“

Ve středu 25. května 2016 se ve velké jednací síni Nejvyššího soudu konala konference „Omezení svéprávnosti nově“, pořádaná ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži. Konference se zúčastnilo více než 100 posluchačů.
Hlavní téma: Kdy a jak je možné použít mírnější a méně omezující opatření, bylo rozděleno do dvou bloků zakončených diskusí. První část konference byla zaměřena na Úpravu omezení svéprávnosti podle nového občanského zákoníku, možnosti a omezení z pohledu soudce okresního, krajského a Nejvyššího soudu. Druhá část se týkala pohledu lidsko-právního a přístupu k nesvéprávným osobám.

Program zahájil místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala a své příspěvky představili Mgr. Martina Flanderová, PhD., předsedkyně Okresního soudu v Táboře; Mgr. Lukáš Pácha, soudce Krajského soudu v Hradci králové – pobočka Pardubice; JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. soudce Nejvyššího soudu; MUDr. Jan Tuček, PhD., primář psychiatrického oddělení Nemocnice České Budějovice a Mgr. Barbora Rittichová z Ministerstva spravedlnosti a právnička zaměřená na oblast lidských práv.

Konference byla pořádána zejména z důvodu úpravy omezení svéprávnosti v rámci nového občanského zákoníku. V souvislosti s problematikou rozhodování o omezení svéprávnosti vydalo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu stanovisko č. j. Cpjn 201/2015, vztahující se k výkladu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a § 38 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, které je zveřejněno na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz .


Bc. Monika Němcová
Oddělení styku s veřejností
25. 5. 2016