Seminář „Domácí násilí“

V úterý 11. května 2016 se v jednacím sále Nejvyššího soudu konal seminář s názvem „Domácí násilí“, který navštívilo více než 50 posluchačů z řad soudců a státních zástupců. Seminář pořádaný ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži, byl zaměřen zejména na domácí násilí v policejní praxi, dále například na problematiku vztahového násilí, domácí násilí a děti, genderově podmíněnou násilnou trestnou činnost, nebo domácí násilí páchané na mužích a seniorech.

Na semináři vystoupil předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. František Púry, Ph.D.; soudce Městského soudu v Praze a člen představenstva Bílého kruhu bezpečí JUDr. Tomáš Durdík; okresní státní zástupkyně pro Brno - město JUDr. Kateřina Jirásková a policejní psycholožka Doc. Ph.Dr. Ludmila Čírtková, CSc..


Bc. Monika Němcová
Oddělení styku s veřejností
12. 5. 2016