Seminář "Informační zákon"

Téměř 40 asistentů a poradců se ve středu 23. 6. 2016 sešlo v zasedací místnosti Nejvyššího soudu a zúčastnilo se tam semináře na téma „Informační zákon“. Na semináři pořádaném ve spolupráci s Justiční akademií Kroměříž přednášeli soudci Nejvyššího správního soudu doc. JUDr. Pavel Molek, PhD., který je také docentem na Katedře ústavního práva a politologie, Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Mgr. Bc. Aleš Roztočil, LL.M.
Seminář byl zaměřen na právo na informace a jeho procesní garanci, poskytování informací a také střet práva na informace a práva na ochranu osobních údajů. Nechyběla ani diskuse nad dotazy jednotlivých účastníků.