Seminář „Úvěrová, finanční a kybernetická kriminalita“

V zasedací místnosti Nejvyššího soudu se 31. 5. 2016 konal seminář „Úvěrová, finanční a kybernetická kriminalita“. Semináře, který se pořádal ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži, se účastnilo na 30 posluchačů z řad soudců, státních zástupců, asistentů a čekatelů.
Seminář byl zaměřen na příčiny vzniku podvodů ve finančních institucích a jejich typologii, způsoby a nástroje detekce podvodů ve finančních institucích, externí podvody, zejména nejčastější typy klientských podvodů, které jsou páchány ve finančních institucích, dále interní podvody, trestná činnost v oblasti fyzické bezpečnosti a aktuální přístup bank k naplňování zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Seminářem provázel JUDr. Petr Barák, vedoucí oddělení řízení operačních rizik u společnosti Air Bank, a. s., člen skupiny PPF a předseda komise pro bankovní a finanční bezpečnost České bankovní asociace.

31. 5. 2016