Seminář „Veřejné zakázky a koncese“

V zasedací místnosti Nejvyššího soudu se v úterý 24. května uskutečnil seminář na téma veřejné zakázky a koncese, kterého se účastnilo několik desítek posluchačů. Seminář určený pro asistenty a poradce Nejvyššího soudu a soudní čekatele byl pořádán ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži. Se svými příspěvky na semináři vystoupily Mgr. Monika Koudelková, právnička Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro oblast veřejných zakázek a Ing. Markéta Ajmová z legislativního odboru práva veřejných zakázek a koncesí na Ministerstvu pro místní rozvoj.

24. 5. 2016