Videokonference v resortu justice

Projekt zavádění videokonferencí na různé úrovně a pro různé potřeby resortu justice je nyní jednou z priorit Ministerstva spravedlnosti. I z toho důvodu se ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a Justiční akademií Kroměříž uskutečnil dne 3. listopadu 2016 v sídle Nejvyššího soudu seminář pro soudce i další zaměstnance. K hlavním cílům zmíněného projektu patří vzájemná komunikace mezi státními zastupitelstvími, soudy a věznicemi. A to za snížených finančních nákladů na svědečné, znalečné a eskorty osob ve výkonu trestu nebo umístěných ve vazebních věznicích, které vystupují jako svědci v jiných případech, případně na dopravu dalších účastníků soudního řízení k soudu. Bude tím zajištěna i větší bezpečnost, než při převozech účastníků. Projekt Zavedení videokonferencí v resortu justice je financován z Norských fondů. Z celkové hodnoty projektu, která je 61 milionů korun , hradí Norské fondy 80%.

Videokonference se v justici ve vyspělých státech Evropy již běžně využívají. Zahraniční zkušenosti dokazují, že tato technologie má nesporné výhody a umožňuje zrychlit, zefektivnit a finančně optimalizovat náklady na soudní procesy. Vedle využití přímo v rámci soudních řízení by soudy mohly pomocí videokonferencí spolu komunikovat při poradách nebo na dálku sledovat různé přednášky či semináře. Prostřednictvím zařízení, kterým Nejvyšší soud v současnosti disponuje, je možné se najednou propojit až na 8 různých míst.Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
3. 11. 2016