Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva

Autor: Aleš Pavel

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu (ISSN 2336-1611) je čtvrtletník, jehož cílem je přehlednou a čtivou formou informovat o novinkách z oblasti evropského práva. Naleznete v něm odborné příspěvky a komentáře, přehledy judikatury Soudního dvora Evropské unie i Evropského soudu pro lidská práva, informace o nově předložených předběžných otázkách Soudnímu dvoru EU, přehled aktuální judikatury Nejvyššího soudu s evropským prvkem, jakož i informace o činnosti a aktivitách oddělení analytiky a srovnávacího práva NS ČR. Bulletin je určen zejména soudcům a asistentům Nejvyššího soudu. Informace v něm zveřejňované se proto omezují na oblasti, jež jsou z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu relevantní. Doufáme však, že náš bulletin přispěje též k rozšíření povědomí o evropském právu a jeho aplikaci Nejvyšším soudem mezi širší odbornou veřejností. Jednotlivá čísla Bulletinu můžete nalézt na našich webových stránkách nebo Vám ho budeme rádi zasílat do Vaší e-mailové schránky. V případě zájmu napište e-mail na adresu international@nsoud.cz a v předmětu uveďte „bulletin na e-mail“.

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva


ISSN 2336-1611
Redakce: Aleš Pavel, Alžbeta Králová, Libor Havelka, Ivona Večerková, Katarína Deáková, Katarína Šipulová