Spisová značka: 21Co 31/2019
Soud:Krajský soud v Hradci Králové
Datum rozhodnutí:03/20/2019
Typ rozhodnutí:Rozsudek
Heslo:Pozemní komunikace
Dotčené předpisy:§ 7 předpisu č. 13/1997Sb.
§ 19 odst. 1 předpisu č. 13/1997Sb.
Kategorie rozhodnutí:B
č. j. 21 Co 31/2019-144
ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY


Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Šárky Petrové a soudců JUDr. Marie Kubištové a JUDr. Jiřího Petržálka ve věci

žalobkyně: VENDORA Invest SE, IČO ---
sídlem ---
zastoupená advokátem JUDr. Ivanem Peclem
sídlem Zábrdovická 15/16, 615 00 Brno

proti
žalované: AVA Reality s.r.o., IČO ---
sídlem ---
zastoupená advokátem JUDr. Karlem Kavalírem
sídlem Buzulucká 431, 500 03 Hradec Králové

o zaplacení 180 000 Kč s příslušenstvím, o odvolání žalobkyně proti rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 25. září 2018 č. j. 17 C 367/2017-115


takto:

I. Rozsudek okresního soudu se potvrzuje.

II. Žalobkyně je povinna nahradit žalované náklady odvolacího řízení v částce 26 523 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalované.


Odůvodnění:

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné dovolání v případě, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí u Okresního soudu v Hradci Králové, a rozhoduje o něm Nejvyšší soud České republiky se sídlem v Brně.

Hradec Králové 20. března 2019


předsedkyně senátu