Judikatura VKS

Úvod

Zpracování soudních rozhodnutí probíhá v resortu justice od 1. ledna 2003 na základě instrukce č. 20/2002-SM ze dne 20. 6. 2002, kterou se upravuje postup při evidenci a zařazování rozhodnutí krajských a vrchních soudů do systému elektronické evidence soudní judikatury. Podle této instrukce se rozhodnutí anonymizují a kategorizují do určitých skupin podle významu. U významných rozhodnutí se pak propojují s odkazy na ustanovení dotčených právních předpisů, opatřují se klíčovými slovy dle rejstříku hesel a doplňuje se právní věta.

V roce 2011 byla výše uvedená instrukce upravena a tím je umožněno zveřejnění vybraných soudních rozhodnutí i ve veřejné síti Internetu.

Obecným právním základem pro poskytování soudních rozhodnutí veřejnosti je zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.