Judikatura VKS

Vyhledávání v databázi Evidence soudních rozhodnutí vrchních a krajských soudů

Návod k zadávání složitějších dotazů, určený pro pokročilé uživatele.

Dotazy do textových polí (text rozhodnutí, právní věta) lze upřesnit pomocí logických operátorů. Operátory lze libovolně kombinovat.

Operátory hledání jsou slova a znaky, podle kterých program Notes vyhledává určité kombinace slov, polí, kalendářních dat a čísel. Operátory hledání fungují stejným způsobem jako ve většině vyhledávacích modulů v síti WWW. To znamená, že jsou založeny na logických hodnotách, jsou však výkonnější a dokonalejší. Můžete například vytvořit hledání dvou slov, která se vyskytují ve stejném dokumentu, zvolit pole, ve kterých se musí nacházet, a psaní malých a velkých písmen. Navíc můžete jedno ze slov označit jako důležitější a dokumenty obsahující první slovo budou v seznamu výsledků hledání zobrazeny výše. Pomocí zástupných znaků lze hledat také části slov.
Operátor Popis a příklady
( ) [závorky] Závorky určují pořadí, ve kterém program Notes zpracuje části dotazu. Část textu uzavřená do závorek bude zpracována dříve než text mimo závorky. Příklad: pes and not (jezevčík or čivava) vyhledá dokumenty, které obsahují slovo pes, ale nevyskytuje se v nich slovo jezevčík ani slovo čivava.
and
AND
Nalezeny budou dokumenty, které splňují všechny podmínky nebo obsahují všechna slova, mezi nimiž je zadán operátor AND. Příklad: Zadáte-li do pole pro hledání text kočka AND pes AND ryba, budou nalezeny dokumenty obsahující všechna tři slova.
or
OR
|
ACCRUE
, (čárka)
Nalezeny budou dokumenty splňující libovolnou podmínku nebo obsahující kterékoli z hledaných slov. Výsledky budou uspořádány podle počtu výskytů shod v dokumentu. Příklad: Zadáte-li do pole pro hledání text kočka OR pes OR ryba, budou nalezeny dokumenty obsahující alespoň jedno z těchto tří slov. Poznámka Operátor ACCRUE je při uspořádání výsledků podle relevance poněkud přesnější než operátor OR.
NOT
not
!
Tyto operátory dávají hledání záporný význam.
  • Operátor NOT je možné vložit mezi slova: Zadáte-li do pole pro hledání text kočka AND NOT pes, budou nalezeny dokumenty, které obsahují slovo kočka, ale neobsahují slovo pes.
  • Zadáte-li (kočka OR pes) AND NOT (ryba OR žába), budou nalezeny dokumenty obsahující slovo kočka nebo pes, ale neobsahují slovo ryba nebo žába.
  • Zadáte-li (kočka AND pes) AND NOT ryba, budou nalezeny dokumenty, které obsahují slova kočka a pes, ale nikoli pokud obsahují také slovo ryba.
" " Uzavřete-li operátory (například AND, OR, nebo CONTAINS) do uvozovek, bude je program Notes číst jako běžná slova. Příklad: Pokud zadáte text "rock and roll", budou nalezeny dokumenty obsahující celou frázi rock and roll.
? Jedná se o zástupný znak. Může představovat libovolné písmeno. Nelze jej použít místo dat nebo čísel.