Přijmeme asistenta/asistentku pro soudce trestního kolegia Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Radka Doležela

Požadujeme: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo; bezúhonnost; nadprůměrné schopnosti právní argumentace a vynikající znalost českého jazyka; schopnost samostatného zpracování podkladů pro rozhodovací činnost soudce se zaměřením na trestní právo. 

JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M., předseda senátu Nejvyššího soudu, hledá kandidáta/kandidátku na pozici asistenta/asistentky.

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo; bezúhonnost; nadprůměrné schopnosti právní argumentace; schopnost a vůle k dalšímu vzdělávání a odbornému růstu; výborná znalost německého či anglického jazyka vítána. 

Přijmeme asistenta/asistentku pro soudkyni trestního kolegia Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Miladu Šámalovou.

Požadujeme: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo; bezúhonnost; nadprůměrné schopnosti právní argumentace a vynikající znalost českého jazyka; schopnost samostatného zpracování podkladů pro rozhodovací činnost soudce se zaměřením na trestní právo. 

Předseda Krajského soudu v Hradci Králové vyhlašuje výběrové řízení na obsazení volných míst justičních čekatelů pro obvod Krajského soudu v Hradci Králové.

Za přihlášené se považují všichni uchazeči, kteří jsou ke dni 10. 4. 2019 registrováni v „Evidenci zájemců o přijetí do přípravné služby justičních čekatelů“ vedené Ministerstvem spravedlnosti České republiky a kteří při registraci uvedli obvod Krajského soudu v Hradci Králové jako místo, v němž mají zájem vykonávat přípravnou službu justičních čekatelů, a kteří v písemném vstupním testu dosáhli nejméně 38 bodů. 

Přijmeme asistenta/asistentku pro soudkyni trestního kolegia Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Martu Ondrušovou.

Požadujeme: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo; bezúhonnost; nadprůměrné schopnosti právní argumentace a vynikající znalost českého jazyka; schopnost samostatného zpracování podkladů pro rozhodovací činnost soudce se zaměřením na trestní právo. 

Předseda Krajského soudu v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení volných míst justičních čekatelů pro obvod Krajského soudu v Praze.

Požadované předpoklady uchazeče pro přijetí do funkce justičního čekatele jsou: státní občanství České republiky, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, morální vlastnosti uchazeče dávající záruku, že budoucí funkci bude řádně zastávat, vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice, negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení (zákon č. 451/1991 Sb.). 

Ministr spravedlnosti vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce předsedy/předsedkyně Vrchního soudu v Olomouci

Požadavky na uchazeče o funkci předsedy/předsedkyně Vrchního soudu v Olomouci: soudce ke dni podání přihlášky, nejméně celkem 8 let skutečného výkonu funkce soudce do dne podání přihlášky, odborné, organizační a řídící schopnosti 

Předsedkyně Okresního soudu v Třebíči vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vyššího soudního úředníka/vyšší soudní úřednice, s pracovní náplní v rozsahu zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících v platném znění.

Požadavky na uchazeče: vysokoškolské vzdělání v oboru právo nebo absolvent Justiční školy v Kroměříži, trestní a morální bezúhonnost, odpovídající vystupování, schopnost komunikace s lidmi, schopnost vysokého pracovního nasazení, znalost práce na PC 

Nejvyšší soud v Brně přijme pracovnici/pracovníka na úklid

Jedná se o pracovní poměr v rozsahu 6 hodin denní pracovní doby. Platové ohodnocení se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Nástupní plat stanovený pro úvazek 6 hodin denní pracovní doby činí 11.678 Kč. 

Předseda Krajského soudu v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst kandidátů na soudce s přidělením k výkonu soudcovské funkce u okresního soudu v působnosti Krajského soudu v Praze

Předpoklady pro účast ve výběrovém řízení: Státní občanství České republiky, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, zkušenosti a morální vlastnosti dávající záruku, že uchazeč bude funkci soudce řádně zastávat, věk (dosažený nejpozději dnem 31. 8. 2019) nejméně 30 let, vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice, složení odborné justiční zkoušky, advokátní zkoušky, závěrečné zkoušky právního čekatele, notářské zkoušky, odborné exekutorské zkoušky, anebo výkon funkce soudce Ústavního soudu alespoň po dobu 2 let, předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.