Předseda Krajského soudu v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení volných míst justičních čekatelů pro obvod Krajského soudu v Praze.

Požadované předpoklady uchazeče pro přijetí do funkce justičního čekatele jsou: státní občanství České republiky, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, morální vlastnosti uchazeče dávající záruku, že budoucí funkci bude řádně zastávat, vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice, negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení (zákon č. 451/1991 Sb.). 

Předseda Krajského soudu v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst kandidátů na soudce s přidělením k výkonu soudcovské funkce u okresního soudu v působnosti Krajského soudu v Praze

Předpoklady pro účast ve výběrovém řízení: Státní občanství České republiky, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, zkušenosti a morální vlastnosti dávající záruku, že uchazeč bude funkci soudce řádně zastávat, věk (dosažený nejpozději dnem 31. 8. 2019) nejméně 30 let, vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice, složení odborné justiční zkoušky, advokátní zkoušky, závěrečné zkoušky právního čekatele, notářské zkoušky, odborné exekutorské zkoušky, anebo výkon funkce soudce Ústavního soudu alespoň po dobu 2 let, předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.