Trest za znásilnění ve věznici neplatí

Nejvyšší soud v Brně v neveřejném zasedání zrušil rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích a Krajského soudu v Ústí nad Labem týkající trestu pokusu o znásilnění ve věznici Litoměřice a věc vrátil okresnímu soudu k novému projednání a rozhodnutí. Podle Nejvy 

JUDr. Fiala předsedou Komise pro rekodifikaci civilního procesu

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek 11. 4. 2013 zřídil Komisi pro rekodifikaci civilního procesu. Jejím předsedou jmenoval s účinností od 15. dubna 2013 JUDr. Romana Fialu, místopředsedu Nejvyššího soudu. Úkolem komise je zpracovat analýzu dosavadní úpravy občan 

Tisková zpráva z jednání představitelů justice u Nejvyššího soudu

Nejvyšší představitelé justice společně vyjadřují krajní znepokojení nad návrhem zákona projednávaným právě Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky (tisk 712), kterým má být na soudy přeneseno rozhodování všech účastnických sporů o peněžité plnŨnbsp;

Jednání nejvyšších představitelů justice

Nejvyšší soud v Brně bude v pondělí 15. 4. 2013 hostit jednání nejvyšších představitelů justice. Nejvyšší představitelé justice se sejdou, aby zvážili společný postoj k návrhu zákona, kterým má být na soudy přeneseno rozhodování účastnických sporů o pen 

Nejvyšší soud odmítl dovolání v podvodném projektu EDBUSY

Nejvyšší soud v Brně odmítl dovolání M. Ž. (1971) , který byl odsouzen pro zločin podvodu k trestu odnětí svobody v trvání 8,5 roku se zařazením do věznice s ostrahou. Podle zjištění soudů se M. Ž., společně se spoluobviněným Ing. L. P. (1980) , který si 

Stanovisko NS k otázce omezené uplatnitelnosti nároku na zaplacení nemajetkové újmy

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu schválilo na svém dubnovém zasedání ke sjednocení soudní praxe uveřejnění rozhodnutí ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 1. 2013, sp. zn. 30 Cdo 2310/2012, jímž je Ũnbsp;

Nejvyšší soud zamítl stížnosti státního zástupce na amnestii

Nejvyšší soud podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. ř. zamítl 4 stížnosti státního zástupce podané v neprospěch obviněných, u kterých bylo rozhodnutím nižších soudů zastaveno trestní stíhání v souvislosti s čl. II. amnestie prezidenta ČR z 1. 1. 2013. Stížnost b 

Vernisáž výstavy "Žně grafického designu"

Nejvyšší soud v Brně zve všechny milovníky umění na výstavu grafického designu studentů Střední školy umění a designu a vyšší odborné školy v Brně nazvanou „Žně grafického designu“. Vernisáž se koná 3. dubna 2013 od 16 hodin ve výstavních prostorách N 

Stanovisko - Kontakt s dítětem je možný i pomocí IT

V rámci sjednocení soudní praxe schválilo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu rozhodnutí, které upravuje možnost styku dítěte s rodičem i pomocí moderních komunikačních prostředků. Nejvyšší soud vydal toto rozhodnutí, aby sjednotil soudní pra 

Konference na téma „Jednotlivec a stát“

Předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Iva Brožová společně s předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou pořádají konferenci na téma „Jednotlivec a stát“. Konference se koná 10. dubna 2013 od 10.00 hodin v Poslanecké sněmovně Parlamen