Doc. JUDr. Ivana Štenglová odešla do důchodu

Soudci Nejvyššího soudu se ve středu 9. ledna 2013 na svém shromáždění rozloučili s Doc. JUDr. Ivanou Štenglovou, která svůj soudcovský mandát ukončila k 31. prosinci 2012 a odešla do důchodu, protože v loňském roce oslavila životní jubileum 70 let. Odcho 

Nejvyšší soud zrušil zprošťující usnesení nad členy Zastupitelstva města Liberec

Nejvyšší soud v Brně zrušil rozhodnutí Okresního soudu v Liberci a Krajského soudu Ústí nad Labem – pobočka Liberec, kterým bylo zastaveno trestní stíhání skupiny obviněných z Liberce (tehdejších členů Zastupitelstva města Liberce), kteří byli stíhaní pro p 

Ředitelem sekretariátu předsedkyně NS byl jmenován Mgr. Aleš Pavel

S účinností od 1. ledna 2013 jmenovala předsedkyně Nejvyššího soudu do funkce ředitele sekretariátu předsedkyně Nejvyššího soudu Mgr. Aleše Pavla. Ten ve funkci vystřídal JUDr. Danu Haisovou, která byla pověřena jinými úkoly. Mgr. Aleš Pavel se po JUDr.  

Krásné vánoční svátky a šťastné vykročení do roku 2013

Vedení Nejvyššího soudu i všichni soudci a zaměstnanci přejí všem lidem krásné a klidné vánoční svátky, šťastné vykročení do roku 2013, pevné zdraví, klid a pohodu. 

Nejvyšší soud odmítl dovolání v případě trestů na prvomájové oslavy v Brně v roce 2009

Nejvyšší soud v Brně v neveřejném zasedání odmítl dovolání M. G. (1985) a M. D. (1989) . Obě dovolání byla odmítnuta jako zjevně neopodstatněná. Podle rozhodnutí Městského soudu v Brně byl M. G. uznán vinným trestným činem podněcování k nenávisti vůči skup 

Nejvyšší soud v Brně bude zahrnut do databáze záchranné služby

Nejvyšší soud v Brně sídlící v Burešově ulici bude zahrnut do databáze záchranné služby, protože jako jeden z mála veřejných institucí disponuje defibrilátorem pro první pomoc v případě ohrožení lidského života. Defibrilátor byl na soud zakoupen nejen proto 

Nejvyšší soud odmítl dovolání v případu tragédie na stavbě tunelu v ulici Dobrovského v Brně

Nejvyšší soud v Brně odmítl dovolání řidiče, který z nedbalosti zavinil smrt spolupracovníka při stavbě tunelu v Dobrovského ulici v Brně. S konečnou tak pro V. K. (1969) platí trest odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců, jehož výkon mu byl podmíněně o 

Pojistný podvod za fingovanou nehodu na Ukrajině neprošel

Nejvyšší soud v Brně v neveřejném zasedání odmítl dovolání Ing. P. M., CSc. (1945) , který byl Krajským soudem v Brně 9. 9. 2011 odsouzen za zvlášť závažný zločin podvodu k trestu odnětí svobody v trvání pěti let se zařazením do věznice s ostrahou. Na zákl 

Pracovní setkání tiskových mluvčích

V úterý 30. 10. 2012 se od 13 hodin v budově Nejvyššího soudu v Brně koná pod záštitou předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Ivy Brožové a místopředsedy Nejvyššího soudu JUDr. Romana Fialy pracovní setkání tiskových mluvčích Nejvyššího soudu, Nejvyššího  

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci návrhu poslance JUDr. V. B. na vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení

Nejvyšší soud v Brně rozhodl o návrhu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR JUDr. V. B., který byl nepravomocně odsouzen za zločin podplacení, na vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení. Nejvyšší soud v Brně rozhodl, že JUDr. V. B. je vy