Nejvyšší soud zamítl stížnost pro porušení zákona podanou ministrem spravedlnosti ve prospěch Romana S.

Nejvyšší soud zamítl jako nedůvodnou stížnost pro porušení zákona, kterou podal bývalý ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil ve prospěch Romana S. (1982) z Olomoucka. Rozhodnutí Nejvyššího soudu však v žádném případě neznamená zásah do svobody projevu 

Nejvyšší soud je členem Evropského právního institutu

Nejvyšší soud České republiky získal status institucionálního pozorovatele v Institutu evropského práva (The European Law Institute – „ELI“). Institut je nezávislou neziskovou organizací se sídlem ve Vídni sdružující právníky z praxe, akademiky a odborné institu 

Soudy mohou rozhodnout o zvýšení odškodnění za ztížení společenského uplatnění

Nejvyšší soud v Brně svým rozhodnutím z 18. 7. 2012 ukázal nižším soudům, že mají možnost lidem po úrazu zvýšit odškodnění za ztížení společenského uplatnění i nad rámec bodového ohodnocení, které uvede lékař. Pojišťovnám, tak mohou soudy uložit k úhr 

Vyvrácený strom v objektu Nejvyššího soudu si vyžádal zásah hasičů

Noční bouřky v Brně si vyžádaly také zásah hasičů v objektu Nejvyššího soudu v Burešově ulici. Na dvoře soudního objektu nevydržela nápor bouřícího živlu starší mohutná vrba, která se vyvrátila z kořenů a padla na plot oddělující objekt Nejvyššího s 

Mimořádná tisková konference Nejvyššího soudu

Nejvyšší soud v Brně pořádá mimořádnou tiskovou konferenci s předsedou trestního senátu JUDr. Robertem Fremrem po jeho návratu z jeho druhého působení u Mezinárodního soudního tribunálu pro Rwandu. Tiskové konference se také zúčastní předsedkyně Nejvyššího  

Havárie vodovodního řadu u budovy Nejvyššího soudu

V pondělí 16. 7. 2012 kolem 5,45 hodin došlo k havárii vodovodního řadu u budovy Nejvyššího soudu v Brně v Bayerově ulici. Vodovodní řad praskl pod chodníkem v místech, kudy vjíždí eskorta a služební vozidla do objektu Nejvyššího soudu. Přestože voda vyté 

Nejvyšší soud zrušil chybné rozsudky, které bez řádných podkladů ponechaly omezení právní způsobilosti nemocného muže

Obvodní soud pro Prahu 8 a Městský soud v Praze nesplnily svou povinnost, když zamítly návrh muže (nar. 1945), jenž je současně umístěn v psychiatrické léčebně, na zmírnění omezení k právním úkonům z důvodů duševní nemoci. Oba soudy jeho návrh na zmírněn 

Krajský soud v Hradci Králové bezdůvodně odňal věc JUDr. Vondrušky zákonnému soudci

Nejvyšší soud v Brně projednal 13. června 2012 ve veřejném zasedání stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil ve prospěch obviněného JUDr. Josefa Vondrušky. Senát Nejvyššího soudu konstatoval, že usnesením Krajs 

Předsedkyně Nejvyššího soudu spolupořádá konferenci: „Odpovědnost v demokratickém právním státě“

Předsedkyně Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Iva Brožová a děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc ve čtvrtek 7. 6. 2012 pořádají významnou konferenci: „Odpovědnost v demokratickém právním státě“. Nad konferencí převzal záŨnbsp;

Nejvyšší soud přerušil výkon trestu Romana S.

Nejvyšší soud v Brně při předběžném projednávání stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil ve prospěch Romana S. (1982) z Olomouce, rozhodl 24. 5. 2012 o přerušení výkonu trestu jmenovaného do doby, než o stíž