Nejvyšší soud odmítl dovolání lékaře, který z nedbalosti zavinil smrt pacientky

Nejvyšší soud v Brně v neveřejném zasedání odmítl dovolání lékaře MUDr. P. H., který byl Okresním soudem v Karviné uznán 25. 1. 2011 vinným ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví, kdy z nedbalostí zavinil smrt pacientky. Za to byl odsouzen k trestu odnět 

Stanovisko Nejvyššího soudu: Nájemné za užívání bytu lze zvyšovat po dohodě i jinak, než stanoví zákon č. 107/2006

Pokud se při sjednávání nájmu majitel bytu i nájemník dohodnou, že se bude nájem zvyšovat například o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem, pak lze tuto dohodu považovat za legitimní, protože se obě strany svobodně dohodly na způsobu zvyšován 

Informace ke stížnosti pro porušení zákona podané ve prospěch Romana S.

Vzhledem k častým dotazům zástupců sdělovacích prostředků, veřejnosti i některých aktivistů ke stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil ve prospěch Romana S., považuje Nejvyšší soud za vhodné sdělit toto vy 

Stanovisko NS: Absolvent Policejní akademie se nemůže stát advokátem

Absolvent Policejní akademie České republiky v Praze oboru policejní management a kriminalistika se nemůže stát advokátem a být zapsán do seznamu advokátních koncipientů vedeného Českou advokátní komorou. Toto sjednocující stanovisko přijalo 16. 5. 2012 občansko 

Nejvyšší soud napravil porušení zákona ze strany Okresního soudu Plzeň – sever

Nejvyšší soud v Brně ve veřejném zasedání 24. dubna 2012 vyslovil porušení zákona v neprospěch Davida Vebra z Domažlicka a vyhověl tak stížnosti pro porušení zákona, kterou ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil podal ve prospěch jmenovaného. Porušení  

Nejvyšší soud odmítl dovolání ve sporu o zaplacení Kč 25 468 000,- a vrácení 20 ks střel 9M114ŠTURM

Nejvyšší soud v Brně odmítl dovolání České republiky – ministerstva obrany a firmy Omnipol a. s. v dovolání o zaplacení 25 498 000,- Kč oproti vydání 20 ks střel 9M114ŠTURM. Dovolání 23 Cdo 1514/2010 bylo odmítnuto jako nepřípustné. Spor začal u Obvodního sou 

Stanovisko Nejvyššího soudu: Jak posuzovat nezřízený život

Nejvyšší soud v Brně poprvé v historii české justice definoval pojem nezřízený život. V rámci sjednocování judikatury schválilo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu na svém dubnovém jednání definici, podle čeho posuzovat nezřízený život a jak 

JUDr. František Balák ukončil po 40 letech soudcovskou kariéru

Po dlouhých 40 letech náročné práce soudce skončil 31. 3. 2012 ve svém působení dlouholetý soudce Nejvyššího soudu v Brně JUDr. František Balák. Pracoval jako předseda tzv. vlastnického senátu 22 Cdo a za svou kariéru pomohl v profesním růstu mnoha mladým soud 

Stanovisko NS: Lhůta pro podání dovolání nástupce po zemřelém účastníkovi řízení

V rámci své sjednocující soudní praxe schválilo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu na svém zasedání k zápisu do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek rozhodnutí Nejvyššího soudu 30 Cdo 2729/2010, ve kterém vypořádává s otázkou lhůty pro dovolá 

Doručované písemnosti podle § 334 odst. 1 zák. práce musí obsahovat vlastnoruční podpis jednající osoby

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího sudu v Brně schválilo ke zveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2011, sp. zn. 21 Cdo 3278/2010, který se týká doručení písemností podle § 334 odst. 1 zákoník