Nejvyšší soud v Brně se podílel na organizaci nejvýznamnější justiční konference ve střední a východní Evropě

Poprvé v historii české justice se stal Nejvyšší soud v Brně spolupořadatelem významné Konference předsedů nejvyšších soudů střední a východní Evropy, která se za účasti předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Ivy Brožové, předsedy Nejvyššího soudu USA J 

Sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu k trestnému činu podvodu v dědickém řízení

Trestní kolegium Nejvyššího soudu v Brně přijalo sjednocující stanovisko, které se týká posuzování jednání pachatele, který v rámci dědického řízení úmyslně uvádí nepravdivé údaje s cílem obohatit se z dědictví ke škodě dalších dědiců. Právní věta: Záko 

Zástupci justice Západního Balkánu a Turecka u Nejvyššího soudu

„Reforma soudnictví se zaměřením na oblast trestního práva“ je tématem mezinárodního semináře, který se ve středu 29. června 2011 uskuteční v prostorách Nejvyššího soudu v Brně. Seminář je určený pro soudce, státní zástupce, pracovníky ministerstva spraved 

Zprovoznění projektu JUDIKATURA pro širokou veřejnost je především práce Nejvyššího soudu

Zahájení projektu JUDIKATURA je především výsledkem práce soudců a pracovníků Nejvyššího soudu v Brně. Tým specialistů samozřejmě spolupracoval s pracovníky ministerstva spravedlnosti, protože bez této spolupráce by projekt nebylo možné uvést do života, al 

Nejvyšší soud odmítl dovolání za podvodně získané invalidní důchody

Nejvyšší soud v Brně odmítl dovolání trojice osob z Prostějovska obviněných z podvodu na neoprávněném vyplácení invalidních důchodů se způsobenou škodou přesahující 1 600 000,- Kč. Nejvyšší soud tak ponechal v platnosti uložené nepodmíněné tresty ve výŨnbsp;

Kresby dětí z různých zemí světa u Nejvyššího soudu

Obrázky dětí hospitalizovaných v nemocnicích v různých zemích světa na téma „Láska očima dětí“ budou od 1. června vystaveny v galerijních prostorách Nejvyššího soudu v Brně. V rámci oslav Mezinárodního dne dětí je tu nainstaluje Nadace Adam dětem, která po 

Sjednocující právní názor Nejvyššího soudu týkající se rozhodčího řízení

Vzhledem k tomu, že v rámci odborné veřejnosti, ovšem s dopady pro četná smluvní ujednání, vznikaly pochybnosti o právním názoru Nejvyššího soudu v rámci rozhodčích řízení (v otázce platnosti rozhodčích doložek), přijal velký senát Nejvyššího soudu sjedno 

Velikonoční výstava Chráněné dílny Znojmo

Pod patronátem Odborové organizace u Nejvyššího soudu v Brně se ve středu 20. dubna od 10 do 14 hodin uskuteční velikonoční prodejní výstava Chráněné dílny Znojmo. Výstava se koná v přízemí Nejvyššího soudu v Brně, Burešova 20 a je snahou soudců a pracovní 

Policista v postavení svědka je povinen před soudem vypovídat

Trestní kolegium Nejvyššího soudu v rámci sjednocování soudní praxe schválilo k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek rozhodnutí, podle kterého je příslušník Policie ČR povinen před soudem v postavení svědka v trestním řízení vypovídat o souvislo 

Stanovisko Nejvyššího soudu v otázce odškodňování za nepřiměřeně dlouhé průtahy v řízení

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu 13. dubna 2011 sjednotilo judikaturu v otázce odškodňování za nepřiměřeně dlouhé průtahy v řízení, a to jak v případě soudních řízení i v případech řízeních správních. Nejvyšší soud dospěl k závěru