Nejvyšší soud odmítl dovolání v případu dlouhodobého brutálního týrání družky a jejích dvou synů

Na  pět let ve věznici s ostrahou ponechal Nejvyšší soud v Brně J. S. (1953) ze Žatecka za dlouhodobé brutální týrání družky a jejích dvou synů. Nejvyšší soud v neveřejném zasedání odmítl jeho dovolání a tím ponechal uložený trest v platnosti. Šlo o přípa 

Stanovisko NS: Přechod členství v bytovém družstvu na dědice není podmíněn jeho žádostí o členství

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu v Brně vydalo zásadní a důležité stanovisko, které řeší převod členského podílu v bytovém družstvu na dědice a jeho členství v družstvu. V mnoha případech bylo vyžadováno, aby dědic po smrti zůstavit 

Soudci a státní zástupci středomořského regionu u Nejvyššího soudu v Brně

V úterý 1. února 2011 se na Nejvyšším soudě v Brně uskutečnilo pracovní setkání se soudci a státními zástupci ze zemí středomořského regionu. Pracovní návštěva u Nejvyššího soudu byla součástí studijní návštěvy kolegů ze zemí středomořského regionu vě 

Nejvyšší soud v Brně v roce 2010 výrazně zvýšil počet vyřízených věcí

Nejvyšší soud v Brně v roce 2010 oproti roku 2009 výrazně zvýšil výkon práce, což se odrazilo na počtu rozhodnutých věcí. V roce 2010 bylo Nejvyššímu soudu doručeno 6617 dovolání, z nichž bylo 1630 v trestní oblasti a 4987 v oblasti občanskoprávní a obchod 

Reakce na článek Petra Uhla: „Na Nejvyšším soudu zavál vítr práva

K následujícím řádkům mne přiměl článek Petra Uhla: „Na Nejvyšším soudu zavál vítr práva“. Opakovaně a léta zaujímám názor, že vlastní výkon kompetencí Nejvyššího soudu se soustřeďuje do rozhodovací činnosti, která má regulativní funkci a při níž jd 

Stanovisko Nejvyššího soudu v Brně k nařizování ústavní výchovy dětí soudy z důvodu chudoby či nevyhovujících bytových podmínek

„Důvodem pro nařízení ústavní výchovy dítěte nemohou být samy o sobě materiální nedostatky rodiny, zvláště pak její špatné bytové poměry.“ 

Nejvyšší soud v Brně jednoznačně odmítá tvrzení Tomáše Němečka z LN, že NS tajil informace o členství některých soudců v KSČ

Nejvyšší soud v Brně jednoznačně odmítá tvrzení vedoucího přílohy Lidových novin Právo a justice Tomáše Němečka, který, zřejmě bez potřebných informací, uvedl 7.1. 2011 ve 21,05 hodin v pořadu ČRo – 1 Radiožurnál v pořadu Stalo se dnes : „Tomáš NĚME 

Předběžná otázka Nejvyššího soudu byla zaevidována v rejstříku Soudního dvora

V říjnu 2010 se Nejvyšší soud ČR v souladu s čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské unie obrátil na Soudní dvůr EU s žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce. Předběžná otázka byla nyní zaevidována v rejstříku Soudního dvora, konkrétně jako věc C-514/10. I 

Informační systém na stránkách Nejvyššího soudu nabízí rychlé a operativní informace o stavu řízení

Účastníci řízení před Nejvyšším soudem se mohou dovědět výsledek sami a mnohem dříve, než je jim doručeno písemné rozhodnutí. Drtivá většina řízení před Nejvyšším soudem je totiž neveřejná - tedy bez účastníků řízení a proto je možnost zjistit výs 

Uvedení do funkce nového místopředsedy NS JUDr. Fialy

V pondělí 3. ledna 2011 bude uveden do funkce nového místopředsedy Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Roman Fiala a to za účasti předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Ivy Brožové a ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila. V rámci této události bude i krátká