Schvalování právních jednání nezletilých, učiněných v pozůstalostním řízení

Téměř 130 soudců opatrovnických soudů z celé České republiky se v úterý 20. října 2015 ve velké jednací síni Nejvyššího soudu zúčastnilo semináře na téma „Schvalování právních jednání nezletilých, učiněných v pozůstalostním řízení". Nejvyšší soud se rozhodl pro pořádání semináře především proto, aby sjednotil postup opatrovnických soudů při právních jednáních, kdy jsou nezletilí v dědickém řízení zastupováni zákonnými zástupci. Ze soudní praxe totiž přicházejí informace, že soudy nejsou v řešení dané problematiky zcela jednotné. Od jednotlivých účastníků semináře pak přednášející místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala a předsedové senátů Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Ljubomír Drápal a JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. získali další zpětnou vazbu v tom, na jaké problémy při svém rozhodování jednotliví soudci opatrovnických soudů aktuálně naráží. 

Seminář Spoluvlastnictví a bytové spoluvlastnictví podle NOZ

Jednací síň Nejvyššího soudu ve středu 23. září 2015 zaplnil další z pravidelných seminářů, věnovaných poradcům a asistentům soudců Nejvyššího soudů a také širší odborné veřejnosti. Novinky z oblasti spoluvlastnictví a bytového spoluvlastnictví přednesli JUDr. Pavlína Brzobohatá a Mgr. Michal Králík, Ph.D.