Archiv aktualit

Identifikátor evropské judikatury - ECLI

Nejvyšší soud ČR, který je vnitrostátním koordinátorem identifikátoru evropské judikatury – ECLI, zavedl od 1. dubna 2012 na svých webových stránkách vyhledávací rozhraní ECLI. Jedná se o společný systém identifikace a metadat o judikatuře, který má sloužit k očíslování vnitrostátní judikatury podle jednotného kódu a zjednodušení vyhledávání soudních rozhodnutí na internetu.

Bulletin zahraničního oddělení č. 1/2012

Autor ~ Aleš Pavel | 21. 03. 2012

Stanovisko NS: Lhůta pro podání dovolání nástupce po zemřelém účastníkovi řízení

Autor ~ Petr Knötig | 21. 03. 2012

Doručované písemnosti podle § 334 odst. 1 zák. práce musí obsahovat vlastnoruční podpis jednající osoby

Autor ~ Petr Knötig | 19. 03. 2012

Odborným školením soudců šetří Nejvyšší soud státní peníze

Datum ~ 28. 11. 2011

Zprovoznění projektu JUDIKATURA pro širokou veřejnost je především práce Nejvyššího soudu

Autor ~ Petr Knötig | 03. 06. 2011

Rozhodnutí vrchních a krajských soudů na internetu

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Nejvyšším soudem uvedlo do zkušebního provozu vyhledávání v judikatuře vrchních a krajských soudů pro veřejnost. Databáze obsahuje vybraná rozhodnutí vrchních, krajských a v některých případech i okresních soudů, která svým významem přesahují konkrétní věc a mohou sloužit jako inspirace při řešení problémů s výkladem některých ustanovení v oboru trestního a civilního práva v praxi.

<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35