Byl nalezen jeden výsledek vyhledávání. Stáhnout výsledky  

Nejvyšší soud25 Cdo 769/2006Odpovědnost provozovatele za škodu způsobenou na lesních porostech vypouštěním škodlivých látek do ovzduší není vyloučena tím, že provozovatel plní povinnosti plynoucí z předpisů o ochraně ovzduší, včetně placení poplatků za znečišťování ovzduší.