Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/25/2018
Spisová značka:29 Cdo 808/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:29.CDO.808.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Podmínky řízení
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 104 odst. 2 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

29 Cdo 808/2017-75
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v právní věci žalobce Lidová zahrada s. r. o., se sídlem ve Varnsdorfu, Karlova 702, PSČ 407 47, identifikační číslo osoby 25400223, zastoupeného Mgr. Davidem Navrátilem, advokátem, se sídlem v Plzni, Hluboká 1336/55, PSČ 326 00, proti žalovanému L. H., o zaplacení částky 216.208 Kč, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 6 C 137/2013, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. ledna 2016, č. j. 84 Co 1013/2015-43, takto:


Odůvodnění:


[1] Usnesením ze dne 26. května 2015, č. j. 6 C 137/2013-32, Okresní soud v Děčíně (dále jen „okresní soud“):

1/ Zamítl návrh žalovaného na zrušení rozsudku pro zmeškání ze dne 11. prosince 2013, č. j. 6 C 137/2013-12, vydaného okresním soudem (bod I. výroku).

2/ Určil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku).

[2] K odvolání žalovaného Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 26. ledna 2016, č. j. 84 Co 1013/2015-43:

1/ Potvrdil usnesení okresního soudu (první výrok).

2/ Uložil žalovanému zaplatit žalobci na náhradě nákladů odvolacího řízení do 3 dnů od právní moci rozhodnutí částku 5.916,90 Kč (druhý výrok).

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.

[4] Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen „o. s. ř.“), okresní soud jej usnesením ze dne 12. září 2016, č. j. 6 C 137/2013-58, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 15 dnů od doručení usnesení.

[5] Žádosti žalovaného o prodloužení této lhůty do 31. října 2016 (č. l. 59) vyhověl okresní soud usnesením ze dne 10. října 2016, č. j. 6 C 137/2013-64, jímž lhůtu prodloužil do 1. listopadu 2016 (usnesení vydala vyšší soudní úřednice). O odvolání žalovaného proti tomuto usnesení rozhodl okresní soud (samosoudcem) tak, že usnesením ze dne 5. prosince 2016, č. j. 6 C 137/2013-69 (doručeným žalovanému 16. ledna 2017), toto usnesení potvrdil.

[6] Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil (přes poučení o následcích nečinnosti) ani později. Předseda senátu Nejvyššího soudu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

[7] Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 2 o. s. ř.).

[8] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. září 2017) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 25. října 2018


JUDr. Zdeněk Krčmář
předseda senátu