Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/29/2019
Spisová značka:30 Cdo 46/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.46.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Zastavení řízení
Odpovědnost státu za škodu
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

30 Cdo 46/2019-99USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce B. V., narozeného XY, bytem v XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a náhradu škody ve výši 635 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 28 C 176/2015, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 10. 2017, č. j. 72 Co 282/2017-77, takto:


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 12. 9. 2016, č. j. 28 C 176/2015-40, byla žaloba o poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a náhradu škody ve výši 635 000 Kč zamítnuta (výrok I) a žalobci bylo uložena povinnost nahradit žalované na náhradě nákladů řízení částku ve výši 300 Kč. K odvolání žalobce bylo uvedené rozhodnutí potvrzeno dovoláním napadeným rozsudkem odvolacího soudu, který je specifikován v záhlaví.

Při podání dovolání nebyl žalobce zastoupen ve smyslu § 241 o. s. ř. a o jeho žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení bylo zamítavě rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 7. 3. 2018, č. j. 28 C 176/2015-87, ve spojení s usnesením odvolacího soudu ze dne 16. 8. 2018, č. j. 72 Co 283/2018-92. Ani přes výzvu soudu k odstranění nedostatku povinného zastoupení ze dne 22. 8. 2018 (č. l. 94), nebyla uvedená vada odstraněna.

Jelikož žalobce nesplnil podmínky § 241 o. s. ř., Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2, § 243f odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 1. 2019


JUDr. František Ištvánek
předseda senátu