Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/24/2019
Spisová značka:30 Nd 71/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.ND.71.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Evropský platební rozkaz
Smlouva o dílo
Dotčené předpisy:§ 6 o. s. ř.
§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D

30 Nd 71/2019-54USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Bohumila Dvořáka v právní věci žalobkyně FEMONT OPAVA, s. r. o., IČO 47154918, se sídlem v Opavě, Vávrovická 274/90, zastoupené Mgr. Ondřejem Kurkou, advokátem se sídlem v Opavě, náměstí Republiky 679/5, proti žalované ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY „KAMPKA SPÓŁKA JAWNA“ D. KAMPKA, G. KAMPKA, IČO 278345640, se sídlem v Racibórz, Mikołowska 1, 47-400, Polská republika, pro návrh na vydání evropského platebního rozkazu na zaplacení částky 787 686 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 116 EVC 1/2018, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:

Určuje se, že věc vedenou u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 116 EVC 1/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Opavě.


Odůvodnění:

Při vědomí, že Nejvyšší soud nemůže přezkoumávat podmínky § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), ve vztahu k pravomoci soudů České republiky, ani absenci podmínek místní příslušnosti nebo nemožnosti je určit (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje též k zásadě hospodárnosti řízení (§ 6 o. s. ř.), že věc vedenou u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 116 EVC 1/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Opavě, neboť u tohoto soudu byl podán návrh na vydání evropského platebního rozkazu a zahájeno řízení, v obvodu tohoto soudu má žalobkyně své sídlo, a nejsou zde jiné relevantní skutečnosti, jež by odůvodňovaly určení jiného soudu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 24. 4. 2019


JUDr. Pavel Simon
předseda senátu