Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/30/2019
Spisová značka:22 Cdo 4546/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:22.CDO.4546.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Náklady řízení
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

22 Cdo 4546/2018-996USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobců: a) J. K., narozeného XY, bytem XY, a b) V. Š., narozené XY, bytem XY, zastoupených JUDr. Filipem Matoušem, advokátem se sídlem v Praze 2, Lazarská 6/11, proti žalované H. S., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Josefem Novákem, advokátem se sídlem v Praze 3, Přemyslovská 11, o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 18 C 614/2008, o dovolání žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 8. 2018, č. j. 55 Co 23/2017-963, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.Odůvodnění:


Žalobci podali dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 8. 2018, č. j. 55 Co 23/2017-963, kterým tento soud rozhodl o povinnosti žalované zaplatit žalobcům na náhradě nákladů řízení před soudy všech stupňů částku 1 633 157,90 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí, a dále o povinnosti žalované zaplatit státu na nákladech řízení částku 39 603 Kč na účet soudu prvního stupně a částku 1 400 Kč na účet soudu odvolacího, vše do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Protože odvolací soud vydal rozhodnutí po 30. 9. 2017, projednal Nejvyšší soud dovolání a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“; srov. čl. II odst. 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Jelikož dovolání žalobců směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu o nákladech řízení, není podle § 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř. přípustné. Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení neobsahuje v souladu s § 243f odst. 3 o. s. ř. odůvodnění.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 1. 2019


Mgr. David Havlík
předseda senátu