Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/23/2019
Spisová značka:25 Cdo 3936/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.3936.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E

25 Cdo 3936/2018-398USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Ivou Suneghovou v právní věci žalobkyně: S. F., narozená XY, bytem XY, proti žalovanému: J. T., advokát se sídlem XY, zastoupený JUDr. Michalem Říhou, advokátem se sídlem Ke Klimentce 2186/15, Praha 5, o 2.989.499,90 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 20 C 43/2013, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 5. 2081, č. j. 19 Co 371/2017-347,

takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud zastavil řízení o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 5. 2081, č. j. 19 Co 371/2017-347, podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, neboť dovolatelka ani na výzvu soudu (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2018, č. j. 25 Cdo 3936/2018-394) nezaplatila ve stanovené lhůtě soudní poplatek z dovolání, ačkoliv byla řádně poučena o procesních následcích jeho nezaplacení.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. 1. 2019

pověřená členka senátu