Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/23/2019
Spisová značka:20 Cdo 53/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.53.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Dovolání
Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017
§ 229 odst. 4 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017
§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. ve znění do 29.09.2017
§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění do 29.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
12/04/2019
II.ÚS 1236/19
JUDr. Ludvík David
-
-

20 Cdo 53/2019

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné MONETA Money Bank, a. s., se sídlem v Praze, Vyskočilova č. 1442/1b, identifikační číslo osoby 25672720, zastoupené JUDr. Marií Cilínkovou, advokátkou se sídlem v Praze, Bolzanova č. 1615/1, proti povinnému L. R., narozenému XY, bytem XY, pro 18 725 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov, pod sp. zn. 203 EX 45577/10, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. srpna 2017, č. j. 10 Co 431/2017-286, t a k t o:

Dovolání povinného se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. srpna 2017, č. j. 10 Co 431/2017-286, kterým odmítl odvolání povinného proti usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 4. února 2015, č. j. 28 EXE 4792/2010-148, jímž bylo zastaveno řízení o námitkách povinného proti exekučnímu příkazu, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 do 29. září 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, protože jednak směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti kterému je přípustná žaloba pro zmatečnost podle ustanovení § 229 odst. 4 o. s. ř. [§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř.], jednak dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.], srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena, a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Nejvyšší soud proto dovolání povinného podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, aniž by se zabýval nesplněnou podmínkou obligatorního zastoupení povinného v dovolacím řízení (srov. § 241b odst. 2, část věty za středníkem o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. 1. 2019


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu