Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/13/2020
Spisová značka:27 Cdo 806/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:27.CDO.806.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
§ 218a o. s. ř.
§ 243f odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

27 Cdo 806/2019-61USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci žalobce Československá obchodní banka, a. s., se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, identifikační číslo osoby 00001350, proti žalovanému P. R., narozenému XY, bytem XY, o zaplacení 26.297,15 Kč s příslušenstvím, o žalobě pro zmatečnost podané žalovaným proti usnesením Okresního soudu v Nymburce ze dne 16. 5. 2016, č. j. 9 C 236/2015-129, a ze dne 3. 6. 2016, č. j. 9 C 236/2015-134, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 10 C 244/2016, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2018, č. j. 23 Co 196/2018-54, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:


[1] Okresní soud v Nymburce usnesením ze dne 4. 6. 2018, č. j. 10 C 244/2016-43, zamítl žádost žalovaného o ustanovení zástupce a osvobození od soudních poplatků pro řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 8. 1. 2018, č. j. 17 Co 426/2017-31.

[2] Krajský soud v Praze usnesením ze dne 31. 7. 2018, č. j. 23 Co 196/2018-54, k odvolání žalovaného potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovan�� dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle § 243f odst. 2 a § 243c odst. 3 věty první ve spojení s § 218a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), jako opožděné.

[4] Napadené usnesení bylo dovolateli doručeno dne 5. 10. 2018 (č. l. 54 verte), lhůta pro podání dovolání tedy dovolateli uplynula ve středu 5. 12. 2018 (§ 57 odst. 2 o. s. ř.). Podal-li dovolatel dovolání (osobně) až dne 7. 1. 2019, učinil tak po marném uplynutí lhůty určené v § 240 odst. 1 větě první o. s. ř., tedy opožděně.

[5] Nejvyšší soud pro úplnost doplňuje, že dovoláním napadené usnesení odvolacího soudu obsahuje správné poučení o tom, že dovolání není přípustné [§ 238 odst. 1 písm. i) a j) o. s. ř.].

[6] O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, když rozhodnutí Nejvyššího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí, a řízení nebylo již dříve skončeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 13. 2. 2020

JUDr. Petr Šuk
předseda senátu