Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/19/2018
Spisová značka:24 Cdo 3275/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:24.CDO.3275.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Svéprávnost (o. z.)
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

24 Cdo 3275/2018-734USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci posuzovaného J. M., zastoupeného JUDr. Bohumilem Měšťánkem, advokátem se sídlem v Praze 6, Čs. armády 828/34, za účasti opatrovníka Městské části Praha 6, se sídlem Čs. armády 601/23 o navrácení svéprávnosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 12 P 90/2011, o dovolání posuzovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. ledna 2018, č. j. 51 Co 335/2016-618, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání posuzovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. ledna 2018, č. j. 51 Co 335/2016-618, podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo podáním opatrovance, jež bylo doručeno soudu prvního stupně dne 5. června 2018 (č. l. 711 procesního spisu) a následně prostřednictvím jeho právního zástupce (č. l. 725 procesního spisu), vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věty druhé o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 9. 2018


JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu