Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/29/2019
Spisová značka:23 Cdo 1218/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:23.CDO.1218.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 37 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
08/20/2019
I.ÚS 2753/19
I.ÚS 2753/19
JUDr. Tomáš Lichovník
-
-

23 Cdo 1218/2019-300USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobkyně M+M+C - AK s. r. o., se sídlem Sokolská 1605/66, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 29115701, zastoupené Mgr. Janem Švarcem, advokátem se sídlem Vodičkova 695/24, 110 00 Praha 1, proti žalovanému R. T., se sídlem XY IČO XY, o zaplacení 273 597,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 7 C 224/2015, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 12. 2018, č. j. 72 Co 456/2018-280, t a k t o :


I. Dovolání žalobkyně se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

V Brně dne 29. 5. 2019


JUDr. Kateřina Hornochová
předsedkyně senátu